Category (2)

  • แชมพูเจลมะกรูด180g

    กะเฟอ แชมพูเจลมะกรูด ผลิตจากน้ำมะกรูดแท้ ไม่แต่งสีและกลิ่น เหมาะสำหรับผุููมีปัญหารังแค คันศีรษะ ผมร่วง และผู้ที่ต้องการดูแลรักษาเส้นผมและหนังศีรษะให้สุขภาพดี นุ่ม สลวย สามารถหมัก สระ นวดได้ในขั้นตอนเดียว
  • แชมพูเจลมะกรูด60g

    กะเฟอ แชมพูเจลมะกรูด ผลิตจากน้ำมะกรูดแท้ ไม่แต่งสีและกลิ่น เหมาะสำหรับผุููมีปัญหารังแค คันศีรษะ ผมร่วง และผู้ที่ต้องการดูแลรักษาเส้นผมและหนังศีรษะให้สุขภาพดี นุ่ม สลวย สามารถหมัก สระ นวดได้ในขั้นตอนเดียว