วิธีการชำระเงิน

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 152-4-85040-9 สยามสแควร์ บริษัท สมุนไพรนิรันดร์ กระแสรายวัน